play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  Radio Megaton Radio Megaton..

Započela sanacija ilegalnih odlagališta otpada na području Općine Maruševec

Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest građana, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti, a osim toga, ilegalna odlagališta nerijetko su “krivci” za požare u ljetnim mjesecima, a njihovo postojanje narušava izgled krajobraza.

Općina Maruševec ulaže velike napore u održavanje javnih površina te čišćenje divljih deponija, čemu govori u prilog i prošlotjedni početak radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovu zbrinjavanju. Naime, na području Općine postoji nekoliko lokacija s većim količinama ilegalno odbačenog otpada za čije je zbrinjavanje krajem prošle godine Općina Maruševec izradila Plan uklanjanja te ga prijavila za sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon obilaska lokacija i pozitivnog mišljenja predstavnika Fonda, isti su odobrili sufinanciranje projekta sanacije ukupne vrijednosti preko pola milijuna kuna.

Radovima na zbrinjavanju otpada Općina Maruševec započela je nakon provedenog postupka javne nabave, odabira najpovoljnijeg izvođača radova i sklapanja ugovora s istim. Načelnik Općine Maruševec Mario Klapša i direktor općinskog komunalnog poduzeća MARKOM Zdravko Kukec, koje je odabrano kao podizvođač sanacije obišli su radove na zbrinjavanju otpada na prvoj lokaciji, na kojoj su uz ostale, utvrđene specifičnosti, površina divljeg odlagališta, visina odloženog otpada, vrste i količine odloženog otpada, kao i vrste opasnog otpada. Analizom lokacija i okruženja izdvojeni su lokaliteti divljih odlagališta koji zahtijevaju žurnu sanaciju u vidu razvrstavanja otpada, zbrinjavanja opasnog otpada, iskorištavanja korisnih frakcija (recikliranje), odvoz ostatka na uređeno odlagalište neopasnog otpada te uređenje lokaliteta, a za čiju će provedbu Općina Maruševec izdvojiti preko 530 tisuća kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40 posto.

Projekti poput izobrazno-edukativnih aktivnosti, nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, potpora staračkim domaćinstvima za odvoz otpada, postavljanja video-nadzora te aktualna izgradnja reciklažnog dvorišta, dokaz su da su zaštita okoliša i gospodarenje otpadom vrlo važna i velika tema u Općini Maruševec. -Unatoč činjenici što Općina Maruševec godinama ima organiziran odvoz otpada, veliki dio komunalnog otpada i dalje pronalazimo na divljim odlagalištima sa značajnim udjelom opasnog otpada (azbestni otpad, otpadna ambalaža i lijekovi). Provedbom projekata i aktivnosti u proteklom razdoblju kao i radova kroz ovaj projekt nastojat ćemo spriječiti nastajanje novih odlagališta otpada na području Općine i organiziranom uslugom odvoza odvojeno prikupljenog otpada i edukacijom stanovnika o potrebi njihovog aktivnog sudjelovanja u sustavu gospodarenja otpadom, spriječiti daljnje onečišćivanje okoliša na području Općine Maruševec, ističe načelnik Općine Maruševec Mario Klapša.

Kako bi se riješila problematika zaštite okoliša i smanjili štetni utjecaji na okoliš a osobito površinskih voda, tla i zraka te kako bismo smanjili štetne posljedice po ljudsko zdravlje, Općina Maruševec apelira da svi građani budu aktivno uključeni u cijeli proces gospodarenja otpadom – od razvrstavanja otpada na kućnom pragu, odlaganja u za to predviđene spremnike do sprečavanja bacanja raznog otpada po javnim i drugim površinama.

Nove vijesti

 • PLAYLISTA
 • Razno

  Bučina ulja s međunarodne izložbe Alpe-Adria donirana Caritasovoj pučkoj kuhinji

  Varaždinska županija nakon završene izložbe bučinih ulja koju svake godine organizira u mjesecu svibnju već tradicionalno daruje Pučku kuhinju Biskupijskog Caritasa bučinim uljima koja su bila izložena i promovirana na izložbi. Tako su zamjenica župana Silvija Zagorec i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Dragutin Vincek ravnatelju Biskupijskog Caritasa Anti Šoli predali 150 bočica bučinog ulja koje je bilo izloženo na subotnjoj 6. međunarodnoj izložbi bučinih ulja Alpe-Adria […]

  today27/05/2024 1

  0%