play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  Radio Megaton Radio Megaton..

O čemu se raspravljalo na sastanku Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike

Zaključci rasprave o položaju nastavnog predmete Informatika / Informacijske i digitalne kompetencije u sklopu Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“

Na sastanku Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Varaždinske županije, 80-tak nastavnika Informatike raspravljalo je o novom konceptu cjelodnevne nastave, posebice o Informatici koja se smanjuje sa sadašnja dva školska sata tjedno na jedan sat. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je prijedlog eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola u kojem se kao jedan od obaveznih predmeta navodi predmet Informacijske i digitalne kompetencije – IDK u trajanju od 1 školskog sata tjedno. No, nastavnici Informatike Varaždinske županije naglašavaju kako u programu i u svim objavama Ministarstva nije navedeno da se postojeći predmet Informatika u tjednoj satnici od dva sata ukida. Stoga smatraju kako nije moguće da se prema riječima MZO satnica predmeta IDK povećava, kad u stvarnosti se sveukupno satnica za poučavanje IKT-a smanjuje tj. prepolovljuje.

Kako su informacijske znanosti podloga brzo rastućoj i sve prisutnoj IKT tehnologiji, koja je ušla u sve pore ljudskog društva današnjice, nastavnici su mišljenja kako je apsurdno smanjivati satnicu Informatike već bi je trebalo i povećavati. Osim toga, naglašavaju kako nastavnici u ostalim predmetima traže od učenika korištenje određenih alata, poput uredskih alata Word, PowerPoint ili Excel te raznih multimedijskih i drugih alata temeljenih na mrežnim tehnologijama u sklopu svojim kurikuluma, a to nije moguće ukoliko ih ne uvježbaju na satu Informatike. Najjednostavnije objašnjenje je da se takve teme iz informatike moraju pokazati, zatim ih učenici trebaju naučiti i potom uvježbati, a za to nije dovoljan samo jedan sat tjedno. Ukoliko Informatika bude jedan sat tjedno svest će se samo na teoriju i učenje činjenica bez prijeko potrebne vježbe, mišljenja su nastavnici Informatike, podsjećajući što se dogodilo s predmetom Tehnička kultura kada mu je smanjena satnica na 1 sat tjedno.

Ovih dana provlači se kroz medije konstatacija da se gradivo Informatike od 1. do 4. razreda ponavlja u 5. razredu, što nastavnici Informatike Varaždinske županije odbacuju kao neistinu, te da tako nešto može tvrditi samo onaj koji uopće ne poznaje niti osnove kurikuluma Informatike za osnovne škole. Nastavno gradivo se nadograđuje, kao što je slično i u ostalim predmetima.

Zanimljivo je da u doba kada umjetna inteligencija iz filmova postaje stvarnost, da učenici, ali i nastavnici drugih predmeta, neće dobiti potrebne informacije kako prepoznati što je napravila umjetna inteligencija, a što ne i je li zadaću napisao učenik ili neki AI. Stoga nastavnici Informatike redovito poučavaju djecu, ali i kolege učitelje drugih predmeta novinama u svijetu IKT-a. Kroz Informatiku djecu se uči suradnji, radu na projektima, komunikacijskim vještinama, kritičkom mišljenju i kreativnosti što su temelji za razvoj inovativnosti i inovacija. U rapidnom razvoju svijeta tehnologija i virtualnog svijeta nužno je djecu poučiti i programiranju, ono se ne uči djecu samo pomoću raznih programskih jezika, već i pomoću raznih problemskih zadataka kojima se razvija logičko razmišljanje koje kasnije koristi i u svim sferama obrazovanja i života.

Škole se opremaju modernom opremom. Zadnji je primjer Carnet-ov katalog u kojem su škole, u sklopu projekta e-Škole, mogle odabrati opremu u određenoj vrijednosti. Pitanje je tko će i kada raditi s tom opremom ako se informatike svede na 1 sat tjedno.

Kako je sada, većim dijelom Informatika izborni predmet, i učenici ga u osnovnim školama Varaždinske županije odabiru svojevoljno i bez ikakve prisile skoro 95%, zašto im sada nametati da Informatiku imaju samo jedan sat tjedno.

Osim toga, teme vezane uz sigurnost na internetu nužne su u današnje vrijeme sveopćeg online tj. Mrežnog djelovanja u kojem se mladi vrlo brzu mogu izgubiti i postati žrtve raznih prevaranata i predatora. Ukidanjem jednog sata Informatike i te teme se neće moći obratiti u potrebnom opsegu. Kako učenici IKT tehnologiju koriste svakodnevno mora ih se za to pripremiti da je koriste na siguran i kritički način, a to ne može niti jedan drugi predmet i niti jedna druga struka osim nastavnika Informatike. Inače ulazimo u sivo područje nestručne nastave, u koje nećemo uči nadaju se nastavnici informatike Varaždinske županije.

Bez dva sata Informatike u osnovnim školama neće biti potrebne podloge za nastavak školovanja u srednjim školama i fakultetima. Nastavnici informatike Varaždinske županije podsjećaju kako su i upisi u SŠ i fakultete online. Nakon školovanja skoro svi poslovi današnjice, a da ne govorimo o poslovima sutrašnjice, zahtijevaju IKT znanja. Smanjenjem satnice smanjit ćemo i ograničiti konkurentnost naših učenika na tržištu rada, naglašavaju nastavnici Informatike Varaždinske županije. Posljednjih par godina provode se i razna testiranja koje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje poput PIRLS, ICILS i slično. Ta se testiranja najčešće provode online, a sudjeluju učenici osnovnih škola. Također, učenici sudjeluju i u mnogim natjecanjima koja se isto provode online iako sama natjecanja nisu usko vezana uz područje informatike. Primjer takvog natjecanja je Sigurno u prometu. Također, nekim učenicima koji će školovanje nastaviti u nekim strukovnim zanimanjima, informatika u osnovnoj školi bit će i jedina informatika koju će imati u svojem školovanju.

Učenici s područja Varaždinske županije prednjače i u brojnim natjecanjima iz Informatike, robotike ali i u drugim područjima za koja je potrebno znati koristiti se nekim informatičkim programima i alatima poput foto natječaja na koji se šalju digitalno obrađene fotografije, likovna kultura, Lidrano, međunarodnog natjecanja Dabar i mnoga druga. Rezultati i na tim natjecanjima će biti skromniji ukoliko dođe do smanjenja satnice Informatike, sigurni su nastavnici Informatike Varaždinske županije.

Ne treba zaboraviti i na Covid krizu tijekom koje je nastava odrađena online, koju bi bilo nemoguće odraditi da je Informatika bila samo teorijski i informativni predmet u školi. Također je sve više online testova, seminara, pa čak i cijelih studija, pa i za to treba pripremiti učenike. Za razvoj takvih vještina treba vrijeme i ponavljanje a za to nije dovoljno jedan sat tjedno, tvrde nastavnici Informatike Varaždinske županije.

Neodgovorni potezi smanjivanja satnice Informatike, koja je samo prije nekoliko godina uvedena po dva sata u sve razrede, dovodi u pitanje ukupni kontinuitet hrvatskog školstva, a dodajući tome da je pri tome zaposleno dosta novih nastavnika informatike, te da završetak studija čekaju nove generacije nastavnika Informatike. Zbog smanjenja satnice Informatike dosta nastavnika Informatike čekaju otkazi čega rezultat može biti novo iseljavanje stručnog kadra iz Hrvatske na što upozoravaju nastavnici Informatike Varaždinske županije.

Nastavnici Informatike ujedno održavaju i informatičku infrastrukturu škole, smanjenjem broja nastavnika te poslove će morati odrađivati netko drugi na trošak škole što najvjerojatnije vodi rušenju kvalitete rada škole i cjelokupnog informacijskog sustava škole. Iako ni do sada nastavnici informatike nisu bili adekvatno plaćeni za taj posao tj. Razni serviseri bi ta održavanja puno više naplatili, nastavnicima informatike taj se sat priznao u normu. Nastavnici informatike su i administratori resursa, e-Dnevnika, školskih mrežnih stranica i drugih službenih platformi što im je do sada isto ulazilo u normu. To su poslovi koji iziskuju daleko više sati od 1 do 3, a koliko im je bilo priznato.

Posebno smeta nastavnicima Informatike Varaždinske županije što se drugim predmetima povećava satnica i uvode novi predmeti upitne kvalitete, a da se Informatici, jedinom predmetu uz koji je vezano najviše zanimanja i poslova, smanjuje satnica te i to što je nitko nije zastupao u skupini koja je izradila ovaj plan cjelodnevne nastave.

Zamjena izgubljenih sati Informatike neće se moći nadoknaditi nikakvim izvannastavnim aktivnostima i slično jer je prevelika razlika od kurikuluma, usvojenog znanja, ocjenjivanja i dr. Informatika ionako od nastavnika traži svakodnevno usavršavanje jer udžbenici čim izađu već su zastarjeli, pa ih nastavnici stalno osvježavaju novim podacima i informacijama, poput novih verzija operativnih sustava, antivirusnih programa, novih virusa… Tehnologija se mijenja i napreduje, a bez dobrih informatičkih temelja učenici se neće moći prilagoditi izazovima budućeg vremena. Nastavnici informatike Varaždinske županije smatraju na temelju svih ovih činjenica da satnicu informatike treba povećati, a ne smanjiti i apeliraju na sve koji donose ovakve odluke da se posavjetuju sa strukom kako ne bi dovodili u pitanje budućnost naše djece.

Nove vijesti

 • PLAYLISTA
 • Razno

  Učenici uručili donaciju za izbjeglice

  Učenici Treće Osnovne škole Varaždin i 2.k razreda Graditeljske i rudarske škole Varaždin dostavili su jučer pomoć ukrajinskim izbjeglicama u prihvatnom centru u Varaždinskim Toplicama. Donirali su različite higijenske potrepštine, dječju hranu, grickalice i slatkiše. Akcija je koordinirana s Crvenim križem Grada Varaždina i Varaždinske županije.

  today10/03/2022 55

  0%