play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  Radio Megaton Radio Megaton..

Javno savjetovanje o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva

U razdoblju od 11. kolovoza do 10. rujna 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te Odluke o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad – prosinac 2023. godinu. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada predlaže se zbog promjena koje su nastupile od donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koja je objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 2/22 a potrebno je istu izmijeniti i nadopuniti. – ističu se razlozi donošenja tog akta. Izmjene se odnose na mogućnost dodjele korisnicima javne usluge i spremnika od 60 l, zatim mogućnost da se polupodzemni i podzemni spremnici prazne prema potrebi. Zatim je nadopunjen članka 16. adresom novosagrađenog reciklažnog dvorišta, dok su Izmjene u članku 17. stavak 2. članku 26.stavak 1  predložene radi uvođenja eura. Promjene u članku 23. stavak 2. izvršene su radi povećanja iznosa kazne, sukladno članku 72. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), a sve u cilju odvraćanja korisnika javne usluge da postupaju protivno Odluci.

 

U javnom pozivu za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Odluci o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad – prosinac 2023. godinu o razlozima donošenja tog akta navodi se kako je davatelj javne usluge za sakupljanje komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. objavio dana 8. kolovoza 2023. godine novi prijedlog cjenika na svojim stranicama radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Trenutno važeća cijena za preuzimanje miješanog komunalnog otpada iznosi 0,0116 € po litri bez uključenog PDV-a. Prema prijedlogu novog cjenika za preuzimanje miješanog komunalnog otpada cijena bi iznosila 0,0259 € po litri bez uključenog PDV-a. Razlika, odnosno povećanje cijene iznosi  0,0143 €/litri bez uključenog PDV-a. Grad predlaže ovom odlukom preuzimanje sufinanciranja razlike u cijeni za listopad, studeni i prosinac 2023. godine. Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad – prosinac 2023. godinu i  s Odlukom izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za navedena savjetovanja, kao i sami nacrti dokumenata, nalaze se na web stranici Grada Varaždina https://varazdin.hr/savjetovanja-s-javnoscu-2023-godini/  pod rednim brojem  8 ( skupljanje komunalnog otpada )  te rednim brojem 31 ( sufinanciranje  skupljanja komunalnog otpada ). Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr

 

 

Nove vijesti

 • PLAYLISTA
 • Regija

  Grad Novi Marof napravio veliki korak naprijed u zaštiti okoliša i zdravlja građana

  Grad Novi Marof intenzivno nastavlja s aktivnostima na učinkovitoj zaštiti okoliša i zdravlja građana. Tako je potpisan ugovor za nabavu spremnika za selektirani otpad, a sufinanciranje tog projekta osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu nabave, Grad će dobiti 1.900 komada plastičnih kanti zapremnine 120 litara, žute boje za plastiku, te 1.588 komada plastičnih kanti zapremnine 120 litara, plave boje za papir. Različit broj spremnika za […]

  today14/06/2023 58

  0%