play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  Radio Megaton Radio Megaton..

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo rebalans proračuna i nagodbu s T&h Investom

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održala se u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu uz prisustvo 16 gradskih vijećnika. Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je većinom glasova rebalans proračuna.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o nagodbi između Grada Varaždina i T&H INVEST d.o.o., PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, VIS PROMOTEX d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o., VARKOM d.d. i Javne ustanove „GRADSKI STANOVI“ prihvaćen je također većinom glasova. Prijedlogom predmetnog Ugovora o nagodbi koja je sastavni dio prijedloga Zaključka, rješavaju se dugogodišnji sudski sporovi u pogledu nekretnina na lokacijama Banfica-I, Banfica-II, Vilka Novaka te Brezje i Jalkovec.

Nagodbom se suglasno raskidaju svi Ugovori kao svi pripadajući aneksi u odnosu na kupoprodaju Banfica I i Banfica II te Grad Varaždin i JUGS izdaju T&H Invest potpisanu tabularnu ispravu za uknjižbu vlasništva na nekretninama Banfica I i Banfica II, a T&H Invest vraća Gradu Varaždinu iznos dijela plaćene cijene uvećano za kamate odnosno 13.801.663,00 kuna. Pravomoćno se, povlačenjem tužbi i protutužbi, okončavaju svi sudski postupci koji se vode pred TS Varaždin povodom lokacije Banfica I i II te svaka stranka snosi svoje troškove tih postupaka. Vrši se parcelacija nekretnina na lokaciji Vilka Novaka te nakon provedbe Grad Varaždin i JUGS prenose u vlasništvo T&H Invest dio nekretnina u ukupnoj površini od 13.042 m2 prema elaboratu parcelacije uz obračunsku naknadu od 149€/m2 odnosno cijeni kakva je bila ugovorena osnovnim Sporazumom o kupoprodaji nekretnina Vilka Novaka II. Faza i pripadajućim Aneksom. Grad Varaždin i JUGS ostaju vlasnikom preostalih nekretnina na lokaciji V. Novaka II. Pravomoćno se, povlačenjem tužbe i protutužbe okončavaju parnični postupci koji se vode pred TS Varaždin povodom lokacije Vilka Novaka i sklopljenih ugovora i sporazuma te svaka stranka snosi svoje troškove tih postupaka. Grad Varaždin za kupoprodajnu cijenu od 283 kn/m2 prodaje 1337 m2 i 879 m2 na lokaciji ulice A. Wiserta društvu Vis Promotex d.o.o., sve prema elaboratima procjene izrađenima po ovlaštenom sudskom vještaku s područja graditeljstva i ovlaštenom procjenitelju. Raskida se u cijelosti Ugovor o kupoprodaji i zamjeni nekretnina od 15.05.2009., lokacija Jalkovec-Brezje te se Gradu Varaždin vraćaju u vlasništvo sve nekretnine na lokaciji Brezje osim onih u vlasništvu C.I.O.S. MGO d.o.o. za koje Grad Varaždin dobiva naknadu u iznosu od 7.147.085,00 kuna dok se T&H Investu vraćaju sve nekretnine na lokaciji Jalkovec osim 7.253 m2 koje se ustupaju Gradu Varaždinu po cijeni od 177 kn/m2 nakon provedene parcelacije. Pravomoćno se, povlačenjem tužbe okončava parnični postupak koji se vodi pred TS Varaždin radi utvrđenja ništetnosti Ugovora Brezje-Jalkovec. T&H Invest vraća Gradu Varaždinu naknadu plaćenu za lokaciju Jalkovec koji s kamatom iznosi 255.904,00 kuna.

T&H Invest vraća Gradu Varaždinu iznos od 9.173.209,55 kn (bruto iznos s PDV-om od čega neto iznos 7.490.175,30 kn te PDV 1.683.034,25 kn) primljen od VARKOM d.d. temeljem Ugovora o interventnom zbrinjavanju otpada uvećan za 2% godišnje kamate koja teče na neto iznos (bez PDV-a), a koje potraživanje na dan 31.03.2022.godine iznosi ukupno 10.934.417,07 kn (kamata od 1.761.207,52 kn), time da će se parnični postupak djelomično okončati samo u odnosu na taj iznos povlačenjem dijela tužbenog zahtjeva na isplatu postavljenog od strane Grada Varaždina dok će se postupak nastaviti u odnosu na utvrđenje ništetnosti predmetnog Ugovora, Dodatka i Aneksa kao i u odnosu na zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate na iznos od 9.173.209,55 kn (bruto iznos s PDV-om).

Grad Varaždin plaća iznos od ukupno 16.863.752,00 kn društvu T&H Invest d.o.o. u novcu.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica prihvaćen je većinom glasova. Gradsko vijeće ovom odlukom odobrava zaduživanje Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica u vrijednosti 67.000.000,00 kuna za financiranje kapitalnih projekata :

– otkup zemljišta – Ekos holding,

– otkup zemljišta – T&H invest,

– izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi,

– postava polupodzemnih kontejnera,

– opremanje gospodarske zone Brezje,

– otkup farme Brezje.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Varaždina većinom glasova prihvatili su Prijedlog odluke o otkupu nekretnine Varaždin od Veterinarske stanice d.d. Varaždin.

Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Medicinsku školu Varaždin jednoglasno je prihvaćen. Medicinska škola Varaždin podnijela je zahtjev za oslobođenjem od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija. S obzirom na to da se radi o objektu od javnog interesa Gradsko vijeće je sukladno članku 9. Odluke o komunalnom doprinosu u potpunosti oslobodilo plaćanja komunalnog doprinosa Medicinsku školu Varaždin u iznosu od 413.776,03 kuna.

Gradonačelnik Neven Bosilj i zamjenik Miroslav Marković, kao i predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan zahvalili su gradskim vijećnicima koji su prihvaćanjem ove nagodbe razmišljali o interesu Grada Varaždina. „Skinuli smo veliki mač iznad glave s ovom nagodbom, mirnim rješenjem svih sporova s T&H Investom. Imamo osigurana sredstva u proračunu, proračun se dobro puni i doista bi bilo neodgovorno da ostavljamo nekoj budućoj vlasti 149 milijuna kuna tereta. Isplatom od 16,8 milijuna kuna uspjeli smo riješiti sve sporove, raskinuti ugovore i nemamo više obveza prema T&H Investu. Napravili smo i preduvjet za rješavanje bala. Vjerujem da ćemo već kroz dva-tri mjeseca ili najkasnije na jesen doći pred gradske vijećnike s drugim ključnim dokumentom u mom mandatu, a to je rješavanje bala.“ – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

 

 

Nove vijesti

 • PLAYLISTA
 • Regija

  Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja

  Polaganjem vijenaca, svečanim prijemom, dodjelom prigodnih zahvalnica vatrogascima i Zavodima za hitnu medicinu te uručivanjem zlatne plakete županu  obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja Kao i prethodnih godina Varaždinska županija i Grad Varaždin, u koordinaciji s braniteljskim udrugama, organizirali su prigodno obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Prije svečanosti u Skupštinskoj dvorani Županijske palače, izaslanstva su položile vijence i upalila svijeće kod Križa […]

  today04/08/2023 25

  0%