play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  Radio Megaton Radio Megaton..

Grad Varaždin financirati će troškove usluge rane intervencije za djecu do 7 godina

Grad Varaždin osigurao je sredstva za socijalnu uslugu rane intervencije za djecu do 7 godina starosti s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji ili udomitelja, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Grad Varaždin podmirit će troškove za najviše šest usluga za svako dijete s područja Grada na temelju ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije do datuma dospijeća, najkasnije do 25.-og u mjesecu za tekući mjesec.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 130/17  98/19, 64/20 i 138/20) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 51/21), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine.

Uslugu rane intervencije moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Za sve informacije, građani se mogu obratiti u Udrugu za ranu intervenciju Varaždinske županije, Ulica Zvonka i Vladimira Milkovića 11a, Varaždin, e-mail: ranaintervencijavz@gmail.com, kontakt mob.: 098 584 151 (radno vrijeme od 13 do 18 sati i prema dogovoru).

Nove vijesti

 • PLAYLISTA
 • Sport

  U Varaždinu održan sportski dan za djecu i mlade s oštećenjem sluha

  Hrvatski sportski savez gluhih u subotu, 1. travnja je u Varaždinu organizirao Sportski dan za djecu i mlade s oštećenjem sluha. Sportski dani do sada su se održavali u Splitu i u Zagrebu, u sklopu Programa uključivanja djece i mladih s oštećenjem sluha u redovan sustav sporta, a osim u Varaždinu, prije mjesec dana se po prvi put održao i Sportski dan u Osijeku na kojem je sudjelovalo 16 djece […]

  today04/04/2023 113

  0%