play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  Radio Megaton Radio Megaton..

Prihvaćen proračun Grada Varaždina za 2022. godinu

U petak se u Velikoj koncertnoj dvorani održala 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina na kojoj je nazočilo 19 vijećnika. Izostanak je opravdao vijećnik Davor Patafta.

Na samom početku sjednice, nakon podnošenja izvješća Mandatne komisije nova vijećnica Gradskog vijeća Lidija Mačer (SDP), koja je zamijenila dosadašnjeg člana Brunu Istera (SDP), položila je svečanu prisegu pred prisutnim članovima vijeća.

Pitanja na Aktualnom satu postavili su Hrvoje Petrić, Damir Laljek, Silvija Cupar, Dražen Čelar, Mirjana Kolarek Karakaš, Ivan Obadić, Mario Lešina, Viktor Mrzlečki, Zlatan Avar, Damir Habijan, Sandra Malenica i Stjepan Cepanec.

Predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red sa 16 točaka.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo rebalans ovogodišnjeg proračuna sa svim izmjenama i dopunama te većinom glasova Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu koji iznosi 549.623.968,00 kuna. U proračun su uvršteni amandmani gradonačelnika.

Predlaže se planiranje nove aktivnosti pod nazivom Dječji vaučeri s ciljem sufinanciranja izvanškolskih aktivnosti djece starosti od 5 do 17 godina u iznosu od 100 kuna mjesečno po djetetu za razdoblje rujan-prosinac 2022. godine za sudjelovanje djece u obrazovnim, sportskim i kulturnim aktivnostima.

Osiguran je iznos od 1.200.000,00 kuna za projekt uređenja korita i obale (nasipa) rijeke Plitvice te izgradnje biciklističko-pješačke staze na dionici Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždinu. Zajednički projekt Grada Varaždina i Hrvatskih voda riješit će problem plavljenja okolnog područja rijeke Plitvice i građanima omogućiti prostor za rekreaciju i uživanje u prirodi.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, JLS čiji pružatelji javnih usluga deponiraju miješani komunalni otpad na području druge jedinice lokalne samouprave, dužne su za to plaćati naknadu za korištenje odlagališta otpada tim jedinicama na čijem se području odlagalište nalazi. U tu svrhu amandmanom je osigurano 400.000,00 kuna u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu.

Gradonačelnik Bosilj izrazio je zadovoljstvo odlukom vijećnika: „Naravno da sam zadovoljan. Prihvaćen je temeljni financijski dokument i konačno možemo raditi. Izuzetno smo zadovoljni što su određenu odgovornost pokazali članovi političkih stranaka koji inače možda i nisu kompatibilni s mojom vizijom, no ono što su danas napravili i HDZ i Reformisti i Budimo grad koji su dali podršku ovom proračunu je jedan veliki demokratski iskorak u ovom Gradu. Jedini suzdržani ili protiv bili su vijećnici s nezavisne liste Ivana Čehoka, ali to smo i očekivali.“ – rekao je gradonačelnik. Najavio je što sve nosi Proračun za 2022. Godinu: „Građani će osjetiti smanjenje prireza, doduše oni s većim plaćama više, ali to je takva mjera koju ćemo smanjivati sljedećih 3 godine da dođemo do nule. Najvažnije je da sam jučer potpisao odabir izvođača za projekt sortirnice vrijedan 35 milijuna kuna. Sortirnica će biti izgrađena sljedeće godine i omogućit će nam da lakše gospodarimo otpadom u ovom gradu. Bitna stavka je i amandman HDZ-a kojeg smo župan i ja u zadnji tren dogovorili. Riječ je o tome da će Varaždin imati novi Regionalni centar civilne zaštite i novi prostor MUP-a. Nakon što se sve to izgradi, prostor MUP-a na križanju Anine i Cesarčeve ulice će pripasti Gradu Varaždinu. Ostat će samo upravni poslovi, izdavanje dozvola i dokumenata u Milčetićevoj. Početna varijanta je bila da se ide u Kneginec, ali uspjeli smo dogovoriti da će biti na granici Varaždina i Kneginca, da će svi objekti biti u Varaždinu, a vježbalište i ostalo u Knegincu. To je velika zasluga župana Stričaka koji je uspio progurati da Varaždin bude jedan od tih pet centara. Tamo će biti civilna zaštita i Crveni križ, konačno ćemo riješiti prostor za HGSS. To je jedan od bitnih projekata. Grad Varaždin se obvezao da će otkupiti zemljište i to će biti naš ulog u toj priči.“ Osvrnuo se i na projekt Dječjeg vrtića Hrašćica: „Ide poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja i moći ćemo dobiti bolje uvjete nego na mjeri 7.4.1, za koju smo bili svjesni da ne možemo proći. Prošlo je po desetak vrtića, a bilo je prijavljeno i 250. Varaždin zbog faktora razvijenosti na takvim mjerama ne može proći. No, iskoristili smo taj natječaj da pripremimo dokumentaciju s kojom ćemo sad aplicirati na mjeru Ministarstva i vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme imati vrtić u Hrašćici.“

Prijedlog odluke o porezima Grada Varaždina vijećnici su prihvatili jednoglasno. Prirez na dohodak smanjit će se s 10% na 7,5% što će imati pozitivni učinak u odnosu na dohodak od nesamostalnog rada i dohodak od samostalne djelatnosti, ali i kao poticajna mjera za gospodarstvo Grada Varaždina. Visina poreza na potrošnju smanjuje se s 3% na 2%.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (SRUP). SRUP je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za razdoblje 2021- 2027. u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Prijedlog odluke o pristupanju Grada Varaždina u članstvo međunarodne mreže Cities & Regions for Cyclist Europske biciklističke federacije ECF također je prihvaćeno jednoglasno. Grad Varaždin, u cilju poboljšanja urbane mobilnosti i održivog prometa te povećanja udjela korištenja alternativnih prijevoznih sredstava jačat će aktivnosti na razvoju i poboljšanju biciklističke infrastrukture. Članstvom u međunarodnoj mreži Cities & Regions for Cyclist Europske biciklističke federacije ECF, Grad Varaždin želi doći u priliku razmijeniti iskustva i steći nova saznanja o uređenju staza za bicikliste, sigurnosti biciklista u prometu, sprječavanju krađa bicikala, parkiranju bicikala, mogućnostima iznajmljivanja bicikala, promoviranju biciklizma kao sporta i zdrave rekreacije, spoju biciklizma i turizma i ostalim rješenjima koja će pogodovati daljnjem razvoju biciklizma u Varaždinu. Cities & Regions for Cyclist Europske biciklističke federacije ECF (Gradovi i regije za bicikliste) je neprofitna mreža sa sjedištem u Briselu (Bruxelles) koja okuplja lokalne i regionalne uprave iz dvadesetak europskih zemalja radeći na promicanju bicikla kao načina prijevoza i slobodnog vremena i razmjenu znanja o biciklističkim politikama. Zajedno s udrugama građana aktivnima na jačanju i promociji biciklizma, cilj je sudjelovanja u međunarodnim projektima i konferencijama te pronalaženju europskih izvora sufinanciranja razvoja biciklističke infrastrukture.

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu vijećnici su primili na znanje, kao i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Varaždina u 2020. godini.

Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2021. godinu u koja se donosi u svrhu praćenja izvršenja implementacije ciljeva odnosno konkretiziranje mjera i aktivnosti za razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina vijećnici su prihvatili jednoglasno. Prijedlog analize izrađen je u suradnji s temeljnim operativnim snagama civilne zaštite na području Grada Varaždina: Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Varaždina, Gradskom vatrogasnom zajednicom Varaždin, Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin i Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanica Varaždin.

Također, jednoglasno je prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2022. godinu kojim se implementiraju ciljevi odnosno konkretiziraju mjere i aktivnosti za razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za iduću godinu.

Prijedlog plana djelovanja Grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu koji se donosi s ciljem određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda za 2022. godinu vijećnici Gradskog vijeća prihvatili su jednoglasno.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2022. godini. Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina i to razmjerno broju njihovih članova utvrđenih Konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina za 2022. godinu. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2022. godinu u iznosu od 340.000,00 kuna.

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu jednoglasno je prihvaćen. Ministarstvo kulture i medija provelo je upravni nadzor nad zakonitošću rada Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu te utvrdilo Mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Jedna od mjera je prijedlog za usklađenje Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu s važećim Zakonom o kazalištima u dijelu koji se odnosi na izbor članova Kazališnog vijeća, kao i popis općih akata Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu koje je u Statutu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu potrebno navesti prije prijelaznih i završnih odredbi.

Članak o izboru članova Kazališnog vijeća usklađuje se sa Zakonom o kazalištima i Zakonom o ustanovama – više se ne spominje da članovi Kazališnog vijeća ne smiju biti zaposlenici ureda državne uprave, već općenito da ne smiju postojati zapreke za njihovo imenovanje propisane Zakonom o kazalištima (ne smiju biti zaposlenici nadležnih upravnih tijela – novi termin). Ujedno je napravljena izmjena kod prestanka mandata članova Kazališnog vijeća. Dakle, prestanak mandata zbog promjene prebivališta odnosi se samo na članove koje je imenovalo Gradsko vijeće, jer je to za njih i uvjet za imenovanje.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje upravitelja Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina. Upraviteljem Zaklade imenovan je Dragutin Posavec.

Nove vijesti

 • PLAYLISTA
 • Varaždin

  Na području Grada Varaždina nastavlja se financirati program gerontodomaćica

  Nakon što se na nacionalnoj razini, radi nedostatka sredstava, prestao provoditi projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“, gradonačelnik dr.sc. Neven Bosilj potpisao je ugovor kojim se na području Grada Varaždina nastavlja financirati program gerontodomaćica kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin.   Grad Varaždin osigurao je sredstva za financiranje plaća pet gerontodomaćica, dugotrajno nezaposlenih žena, koje svakodnevno pružaju pomoć i podršku u kući starijim i nemoćnim osobama […]

  today28/01/2022 120

  0%