Radio Megaton

7. Srpanj 2020.
Flash Player is missing from your browser
Utorak, 21 Svibanj 2019

Novi Nacrt odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica

U Gradskoj vijećnici održan je 14. po redu javni kolegij gradonačelnika Grada Varaždina Ivana Čehoka. Javnost je upoznata s novim Nacrtom odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica. Projekt sređivanja i poklapanja zemljišnih knjiga u završnoj je fazi te će se uvesti novi adresni sustav, odnosno nekim ulicama i trgovima promijeniti će se naziv i područje protezanja.Nakon više od 50 godina u tijeku je projekt završetka sređivanja i poklapanja zemljišne knjige i katastra grada Varaždina sa potpuno točnim podacima koji će biti dostupni u digitalnom obliku. To ujedno znači da će svatko putem interneta moći provjeriti čestice i nekretnine u gradu Varaždinu“, rekao je na javnom kolegiju gradonačelnik Ivan Čehok. U sklopu toga sve će čestice biti uvedene u adresni sustav koji je sada u potpunom kaosu, stoga je katastarski ured predložio uvođenje novog adresnog sustava Grada Varaždina kako bi se točno znalo kojoj ulici ili trgu čestica pripada, naglasio je gradonačelnik Čehok. U tijeku je javno savjetovanje oko imena ulica i trgova koje će trajati mjesec dana i može se pogledati na internetskim stranicama Grada, dok bi se sama odluka trebala donijeti na jednoj od sjednica Gradskog vijeća. Ukoliko Vijeće prihvati odluku, oko 3 tisuće građana morat će promijeniti svoju osobnu iskaznicu, a sve će troškove snositi Grad Varaždin. Nove ulice nosit će imena poznatih Varaždinaca ili onih osoba koje su bile vezane za Varaždin. Dakle svi Varaždinci koji budu obuhvaćeni novim promjenama, Grad će financirati troškove promjene osobne iskaznice za što je u proračunu osigurano oko 270 tisuća kuna.