Radio Megaton

18. Kolovoz 2019.
Flash Player is missing from your browser
Srijeda, 23 Siječanj 2019

Umirovljenicima samcima Grad Varaždin sufinancira račune za odvoz otpada

Grad Varaždin odlučio je pomoći umirovljenicima samcima u smanjenju troškova zbrinjavanja smeća.  Kako je rekao gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok na konferenciji za medije, umirovljenicima koji žive sami cijena odvoza biti će ista kao što je bila i prije nove Uredbe o odvozu otpada. Toj kategoriji građana mjesečni računi za odvoz i zbrinjavanje otpada će se smanjiti za 15 kuna, a za tu je namjenu u proračunu osigurano 400 tisuća kuna. Riječ je o najviše pogođenoj kategoriji stanovništva, pa je Grad stoga donio i Program socijalnih mjera. Kako bi ostvarili pravo na subvencije, umirovljenici moraju predati zahtjev koji se nalazi na stranicama Grada ili u zgradi Upravnog odjela za komunal. Zahtjev treba ispuniti i predati u Upravni odjel za komunal zajedno sa kopijom zadnjeg računa tvrtke „Čistoća“ i obrascem koji se ispunjava u PU varaždinskoj, a kojim se potvrđuje da je riječ o samačkom domaćinstvu, odnosno potvrdu upravitelja zgrade ako je riječ o umirovljenicima koji žive u stambenim zgradama, objasnila je Andreja Bobek, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za socijalnu skrb Grada Varaždina. Zahtjev je potrebno predati do 20. tog u mjesecu, a uz navedeno u dokumentaciji je potrebno priložiti i odrezak mirovine ili potvrdu iz mirovinskog osiguranja.