Radio Megaton

18. Srpanj 2019.
Flash Player is missing from your browser
Utorak, 07 Kolovoz 2018

U holu PU varaždinske INFO pult Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Ureda Varaždin

U holu Policijske uprave varaždinske obavljena je primopredaja INFO pulta Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Ureda Varaždin sa pripadajućim informativnim letcima, kao nastavak dobre međusobne suradnje.Primopredaji su bili prisutni: izvršni direktor Udruge Miren Špek, voditeljica Ureda Varaždin Barbara Oreški, načelnik Policijske uprave Predrag Benčić, zamjenik načelnika Policijske uprave Darko Blaži, policijski službenici za nadzor, planiranje – prevenciju Ureda načelnika Tatjana Novak i Darko Dragičević.Policijski službenici prilikom zaprimanja prijave kaznenog djela upoznaju žrtve i oštećene osobe sa njihovim pravima, među ostalim i o postojanjem ustanova, vladinih i nevladinih te građanskih udruga koje osiguravaju pomoć i potporu žrtvama i svjedocima.U cilju da se olakša žrtvama put ka ostvarenju prava zajamčenih nacionalnim zakonima, Policijska uprava varaždinska je organizirala da se u službenim prostorijama postavi INFO punkt sa pripadajućim informativnim letcima, građanske Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Ureda Varaždin.