Radio Megaton

24. Svibanj 2019.
Flash Player is missing from your browser
Petak, 08 Lipanj 2018

Što koči razvoj varaždinskog turizma?

„Najveći problem se stvara kada se prioriteti neke zajednice mijenjaju kako se mijenja i vlast, te tako projekti dugoročno ne mogu zaživjeti. Varaždin mora razvijati interaktivni turizam, prilagođen novim naraštajima i generacijama koje ne zanimaju samo vizure grada. Samo sinergijom svih ključnih faktora i institucija koje djeluju u turizmu Varaždin se može profilirati kao atraktivan turistički proizvod.“. Istaknuo je to Damir Habijan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina i predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Varaždina na jučer održanoj tribini „Turizam u Varaždinu – karitativna ili komercijalna djelatnost?“. U zanimljivoj i jezgrovitoj raspravi o varaždinskom turizmu govorili su: Robert Pende, pomoćnik ministra turizma,Jelena Toth, direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina, Branka Tropp, dugogodišnja direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina i Goran Košćak, turistički djelatnik. Govorilo se o problemima koji koče puni razvoj varaždinskog turizma, te se raspravljalo o mogućim rješenjima i idejama koje bi napunile Varaždin turistima. T

Direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina Jelena Toth iznijela je podatke o broju noćenja te istaknula da se u posljednjih pet godina bilježi porast broja gostiju i da Varaždin ima brojne sadržaje, manifestacije i program koji zadovoljava potrebe turista kao i lokalnog stanovništva.

Branka Tropp se također osvrnula na aktualno stanje turizma u Varaždinu te komentirala Špancirfest koji se po njenom mišljenju odmaknuo od prvotne ideje festivala bez dizanja kvalitete koja je nužna za dugoročni uspjeh. „Kuća leptira“, atraktivan projekt koji se nalazi i u Strategiji razvoja turizma u gradu Varaždinu, prema njenom mišljenju jedan je od projekata na kojem grad može zaraditi i biti inovativan.

Robert Pende se osvrnuo na potporu ministarstva za kontinentalni turizam ne slažući se s mišljenjem da ministarstvo više brine o turizmu na obali nego na kontinentu ustvrdivši da ministarstvo nudi pomoć i poticaje za konkretne, inovativne projekte sa sadržajima, a veći dio proračunskih sredstava se ulaže u kontinentalni turizam.

Goran Košćak kao dugogodišnji turistički vodič rekao je da Varaždin prvo mora početi graditi osnovnu ponudu, poput javnog wc-a koji je neophodan, a zatim se bazirati na ponudi sadržaja koji moraju biti prilagođeni današnjim „millennialsima“, generaciji koja najviše putuje i troši. Varaždinu nedostaju autohtoni varaždinski suveniri, ponuda autohtonih proizvoda te je potrebno korigirati radno vrijeme muzeja koji su u najfrekventnije doba dana ili vikendom zatvoreni.