Radio Megaton

16. Siječanj 2019.
Flash Player is missing from your browser
Subota, 09 Prosinac 2017

Stiglo bijelo veselje!

Budući da je protekle noći pao snijeg, zimska služba čije zadaće na području Grada Varaždina vrše ugovorni izvoditelji počinje s radom i šalje naputak građanima. Provođenje djelatnosti zimske službe unaprijed je definirano operativnim planovima izvođača, po prethodno određenim smjerovima kretanja i načinu čišćenja snijega, strojno i ručno, a za cjelokupnu izvedbu zimske službe unaprijed su osigurana namjenska proračunska sredstva. Stoga se skreće pozornost građanima na naglašeni oprez u prometu te prilikom kretanja gradom. Također je nužno da vozači poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama osobito članka 82. koji regulira parkiranje vozila, a kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama i nogostupima na području Grada Varaždina. Isto tako, slijedom odredbi Odluke o komunalnom redu vlasnici odnosno posjednici građevine ili poslovnog prostora dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s javne površine nogostupa u cijeloj dužini čestice na kojoj se nalazi građevina koju koriste. Uklanjanje snijega i leda mora se obavljati najmanje u širini od 2 metra, osim ako javna površina na tom dijelu nije uža. Nakon izvršenog uklanjanja snijega i leda, javnu površinu potrebno je posipati solju.