Radio Megaton

17. Srpanj 2018.
Flash Player is missing from your browser
Srijeda, 04 Listopad 2017

Varaždinski „Buseki“ vozit će po novom voznom redu

Gradsko vijeće Grada Varaždina 14. rujna donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/17) te je dana 3. listopada 2017. godine potpisan Dodatak ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina. Navedeno je bilo potrebno da bi Koncesionar - trgovačko društvo Vincek d.o.o. i Grad Varaždin na osnovi primjedbi građana na vozni red „gradskih buseka“ prilagodilivozni red na svim linijama i uveli dva nova stajališta na liniji broj 2 i to stajalište Biškupec- Trg Ivana Perkovca i Biškupec- Gospodarska –KTC.Stoga se obavještavaju svi korisnici „gradskih buseka“ da od 9. listopada počinju isti prometovati po novom voznom redu koji će biti objavljen na oglasnim pločama mjesnih odbora, nadstrešnicama na autobusnim stajalištima te na internetskim stranicama Grada Varaždina i koncesionara, a bit će i objavljen i u lokalnom tjedniku. Grad Varaždin u suradnji s Koncesionarom, na osnovi primjedbi korisnika usluge, će i dalje kontinuirano raditi na poboljšanju javnog prijevoza, a u svrhu postizanja zadovoljstva korisnika uslugom.