Radio Megaton

14. Studeni 2019.
Flash Player is missing from your browser
Srijeda, 10 Srpanj 2019

Isplata potpora topličkim pčelarima

Varaždinske Toplice će tijekom 2019. godine provoditi program poticanja razvoja pčelarstva i to isplatom potpora pčelarima čije su pčelinje zajednice stacionirane na području Grada. Za poticanje razvoja pčelarstva na svojem području, Grad Varaždinske Toplice je u proračunu osigurao iznos od 70.000 kuna.

Neprocjenjiva je važnost pčela za održavanje ekološke ravnoteže, bioraznolikosti u prirodi te za čitav ekosustav. Izvjesno je i to da su okolnosti suvremenog života putem raznih onečišćivača, klimatskih promjena i nestabilnih vremenskih uvjeta dovele do značajne ugroženosti u populaciji pčela diljem Europe, što je na prepoznato i na razini međunarodne zajednice. Stoga, pčelarstvo je iznimno važna, ali i jedna od najosjetljivijih poljoprivrednih grana kojoj se najčešće ne posvećuje dovoljna pažnja. Uvažavajući štetne posljedice koje su nastale za pčelare s našeg područja zbog nestabilnih vremenskih uvjeta tijekom proljetne paše, odlučili smo uvesti model potpore kojom ćemo poticajno djelovati kako na samo pčelarstvo, ali tako i na povećanje broja pčelinjih zajednica na području našeg Grada. Stoga, osigurali smo svim pčelarima koji imaju stacioniran pčelinjak na području Grada, potporu u visini od 75,00 kuna po pčelinjoj zajednici, prema broju zajednica upisanih u Evidenciji pčelara i pčelinjih zajednica na dan 30. travnja 2019. Ujedno, pokrit ćemo 50% troškova kupnje novih pčelinjih zajednica u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2019. godine, ali najviše do iznosa od 375,00 kuna po jednoj pčelinjoj zajednici - izvijestila je gradonačelnica Dragica Ratković.

Pčelari zainteresirani za ostvarivanje poticaja dužni su dostaviti zahtjev za dodjelu potpora, potvrdu o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, presliku računa ili druge vjerodostojne isprave izdane po ovlaštenom prodavatelju pčelinjih zajednica, presliku osobne iskaznice, presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o osnivanju OPG-a i izjavu o korištenju osobnih podataka. Zahtjev se predaje na posebnom obrascu koji je moguće preuzeti na internetskim stranicama Grada ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica. Zahtjevi će se zaprimati do kraja ove proračunske godine ili do iskorištenja sredstava, time da će se, u slučaju povećanog interesa, po potrebi, razmotriti mogućnost povećanja sredstava namijenjenih za ovu svrhu, rebalansom proračuna.