Radio Megaton

18. Kolovoz 2019.
Flash Player is missing from your browser
Petak, 08 Veljača 2019

Predstavljen projekt ČOKSA - Čuvajmo okoliš skupa

U Sračincu je u petak 8. veljače predstavljen projekt ČOKSA - Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom. Projekt se provodi u tri općine na području Varaždinske županije, a to su općine Sračinec, Cestica i Trnovec Bartolovečki. Vrijednost mu je 560 tisuća kuna, 85% ili 480 tisuća kuna sufinancira se iz Kohezijskog fonada, dok razliku osiguravaju Općine. Cilj projekta je smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagalištima i povećati količinu prikupljenog biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada, dok je glavni cilj informirati i educirati mještane o učinkovitom gospodarenju otpadom i to kroz distribuciju letaka, putem javnih edukacijskih tribina, zatim obilježavanjem dana vezanih uz zaštitu okoliša te medijskom kampanjom, a sve kako bi mještani pravilno razvrstavali otpad i na taj način sačuvali okoliš, ali i smanjili račune za otpad.

Načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec tom je prilikom rekao kako su „davnih dana krenuli s razvrstavanjem otpada na zelenim otocima dok se već 5 godina otpad razvrstava na kućnom pragu. Raspisan je i natječaj za nabavku kanta veće zapremnine te su nabavljene dodatne kante zapremnine 240 litara i to 660 kanti za papir i 680 kanti za plastiku. Prije 3 godine u Općini Sračinec mještani su za odvoz otpada izdvajali 63 kune, dok danas mogu postići cijenu od 46, 48 ili 56 kuna ovisno o broju odvoza miješanog komunalnog otpada.“ – rekao je načelnik Novoselec i najavio provedbu još jednog projekta. „Općine Cestica, Sračinec i Petrijanec potpisale su ugovor o mobilnom reciklažnom dvorištu za kompletan opasan otpad koje će svako kućanstvo jednom mjesečno moći zbrinuti“ – rekao je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

Općina Cestica također je prije 8 godina krenula sa razvrstavanjem otpada i sanacijom divljeg deponija u Gornjem Vratnu. „ Deponij je zatvoren prošle godine čime je postignut prvi korak uređenja Općine Cestice. Iza toga smo išli u sortiranje otpada i naša domaćinstva su pokazala da žele razvrstavati otpad na kućnom pragu. Postignuta je manja cijena nego što smo očekivali i to od 40 kuna plus 6 kuna po svakom odvozu.“ – rekao je načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj i dodao kako su prije 4 godine proveli anketu među mještanima Cestice i oni su naveli kako im je čistoća općine na prvom mjestu. Za kraj recimo kako sprečavanje nastanka smeća, pravilan način odvajanja otpada, ponovna upotreba predmeta kroz recikliranje i kućno kompostiranje uvelike pomažu u zaštiti okoliša.