Radio Megaton

17. Lipanj 2019.
Flash Player is missing from your browser
Četvrtak, 11 Listopad 2018

Novomarofski vijećnici podržali investiciju na području grada vrijednu 1,62 milijuna kuna

U naselju Možđenec u Novom Marofu, točnije u zaseocima Horvati i Visočka Steza, u planu je produženje vodovodne mreže za tamošnja kućanstva. Potrebna sredstva za još jednu značajnu investiciju na području grada Novog Marofa osigurala bi se preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja je raspisala natječaj za „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.

Zahvaljujući odluci Gradskog vijeća Novog Marofa na sjednici održanoj ove srijede Varkomu, koji je nositelj projekta, omogućena je prijava nakon što su vijećnici dali suglasnost za provedbu tog ulaganja. Riječ je o potencijalnoj investiciji od 1,62 milijuna kuna. „Gradsko vijeće moralo je dati suglasnost za ovu investiciju budući da zakonske odredbe predviđaju da projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi odnosno, u ovom slučaju, suglasnost našeg Gradskog vijeća“ – pojasnio je gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač te dodao da će ova investicija, kada se realizira, sigurno pozitivno utjecati na povećanje životnog standarda s glavnim ciljem doprinosa daljnjem demografskom i gospodarskom razvoju Novog Marofa. Jenkač je podsjetio da je to samo jedna od investicija na području prometne odnosno komunalne infrastrukture, ili pak ulaganja u izgradnju odnosno obnovu objekata, koje se ove godine u Novom Marofu mjere u desecima milijuna kuna.

Među ostalim, vijećnici su raspravljali o poslovanju trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Novi Marof osnivač ili suvlasnik. Riječ je o financijskim izvješćima za prošlu godinu trgovačkih društava Varkom, Čistoća, Novokom i Radio Novi Marof te ustanovama Dječji vrtić Novi Marof, Gradska knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište te Turistička zajednica. „Zadovoljan sam što je poslovanje ukupno gledajući stabilno. Što se tiče ustanova iduće godine ići ćemo u sustav riznice tako da nećemo više imati problema s viškovima ili pak manjkovima. To je sustav koji će unaprijediti kompletno poslovanje naših ustanova“ – najavio je Jenkač te pozitivnim ocijenio što su ustanove dobile određeni broj projekata u protekloj godini. Gradonačelnik je pohvalio ravnatelje ustanova te pozvao da nastave tako i da povećaju aktivnosti na prijavi projekata gdje god je to moguće. Vijećnici su prihvatili izvješća za sva spomenuta trgovačka društva i ustanove bez obzira što su Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Varkom i Čistoća završili proteklu poslovnu godinu s iskazanim gubitkom u poslovanju.

Nakon što je ove godine usvojen novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu novomarofsko Gradsko vijeće prihvatilo je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a koje se nalazi na području grada. Prema tom programu zemljište površine 1,5 hektar namijenjen je za prodaju, a radi se o manjim katastarskim česticama. Za zakup je određeno 5,7 hektara dok je za razvrgnuće određeno 5,2 hektara. Površina od 25,7 hektara predviđena je za povrat.

Dodajmo i da je Gradsko vijeće prihvatilo Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim te divljim životinjama. Gradonačelnik je dodao da se prema napuštenim životinjama treba ponašati humano i da je nužno njihovo zbrinjavanje na što Grad Novi Marof u prosjeku troši oko 50 tisuća kuna godišnje.