Radio Megaton

18. Srpanj 2019.
Flash Player is missing from your browser
Ponedjeljak, 11 Veljača 2019

(D)oživi folklor na drukčiji način

Centar tradicijske kulture Varaždin i ove je školske godine nositelj projekta u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

(D)OŽIVI FOLKLOR NA DRUKČIJI NAČIN kreativan je projekt sa osnovnim ciljem unapređenja raznolikosti izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja /neformalnog obrazovanja i organiziranog korištenja slobodnog vremena za djecu iz Varaždinske županije u suradnji s osnovnim školama Varaždinske županije. Ovogodišnji partneri na projektu su: „Udruga Svima, VI. Osnovna škola Varaždin, Osnovna škola Janka Draškovića iz Klenovnika i Osnovna škola Donja Voća. Provedba projekta odvijat će se primarno na županijskom razini - Varaždinska županija, gdje će se unekoliko ruralnih sredina/općina (upisno područje partnerskih osnovnih škola iz Donje Voće i Klenovnika) te u Varaždinu provoditi projektne aktivnosti za djecu osnovnoškolskog uzrasta u suradnji sa svim partnerskim osnovnim školama. Pripremne aktivnosti su već započele a sam projekt će se realizirati tijekom osam mjeseci kroz tri komponente: folklor i interkulturalne kompetencije za djecu, folklor i aktivno građanstvo te folklor i STEAM. U prvoj komponenti pod nazivom folklor i interkulturalne kompetencije učenici će moći procijeniti pozitivni utjecaj migracija na razvoj kulture jednog društva, značajke tradicijske glazbe i gastronomije u širem interkulturalnom smislu i upoznati autohtona tradicijska glazbala. Posebnost druge komponente je u tome što će u projekt biti uključena djeca s teškoćama. Svoje stavove o raznim temama učenici partnerskih škola će izraziti kroz Flash mob aktivizam. Treća komponenta predviđa aktivnosti vezane uz izradu suvenira upotrebom 3d printera kao, izradu tradicijskog nakita na suvremeni način i izrada virutalne izložbe o povijesti tambure u Varaždinskoj županiji.

U sklopu projekta predviđene su dvije stručne posjete poznatim lokalitetima i to u Ivaninu kuću bajki u Ogulinu i muzej tambure u Slavonskom Brodu. Glavni izvoditelji radionica su vanjski suradnici CTK Varažin: Krešimir Plantak Večerin, Vjekoslav Martinić, Jasminka Vujasinović i Tibor Bun. Ispred Udruge Svima važnu ulogu u projektu imaju Juliette Janušić i Nenad Vakanjac.